Teacher leadership traject

Sinds 2016 verzorgt Learnovate in samenwerking met Solve onderwijsadvies teachership leader trajecten voor Stichting Carmelcollege. Inmiddels zijn zo’n 60 teacher leaders geschoold.

Ontwikkeling

Zie ook de publicatie in Carmel Magazine

Impact

De evaluatie uit 2020 laat de volgende impact zien:

Als belangrijkste toegevoegde waarde van deze opleiding wordt de ontwikkeling van bepaalde softskills (o.a. bewustwording/reflectie, visie, creëren draagvlak, assertiviteit, organisatiesensitiviteit) en een professionele houding (o.a. bewustzijn rol teacher leader, eigen visie op onderwijs) genoemd.

Als doorwerking in het team zien leidinggevenden bij hun teacher leader vooral een professionele houding, gericht op ontwikkeling en aansturing.

Zij [leidinggevenden] zien ook een belangrijke doorwerking in het team en benoemen dat verder als: andere rol in team, beter kunnen coachen en overleggen met collega’s, andere inhoud door in het team projecten op te pakken. Ook zien ze doorwerking op het gebied van onderwijsontwikkeling, waarbij ontwikkelingen op diverse gebieden genoemd (o.a. flexrooster, adaptief onderwijs, LOB) worden.  

leiderschap is overal

Learn to innovate

Teacher leadership programma voor leraren

Cases

Bekijk andere casussen

Nieuw strategisch beleid

In opdracht van NSO-CNA heeft Brigit Verbeek een visie-strategietraject gefaciliteerd naar een nieuw koersplan voor PROOLeiden /OBSG. Ontwikkeling In dit traject participeerden alle directeuren van

Leernetwerk Verbindend Vernieuwen

Sinds 2014 bestaat dit  leernetwerk van schoolleiders, die met het oog op morgen zoeken naar nieuwe manieren van organiseren en samenwerken en die willen ontdekken

Ontwikkelingsgericht leidinggeven

Binnen het project Leraar een kleurrijk beroep in Amsterdam heeft Learnovate de leergang Ontwikkelingsgericht leidinggeven ontwikkeld. Ontwikkeling Leidinggevenden leren op een ontwikkelingsgerichte en procesmatige wijze

Proceskunde voor voorzitters

Learnovate verzorgde voor ALASCA een leertraject proceskunde voor de voorzitters van de mentoren- en onderwijscommissies, zodat zij beter in staat zijn om zelf-organiserend te werken

Oriëntatie op leiderschap

In opdracht van de VO academie heeft Learnovate een oriëntatie op leiderschap programma ontwikkeld dat mobiliteit van docenten stimuleert gericht op leiderschapsontwikkeling. Het biedt docenten de

Scroll naar boven