Nieuw strategisch beleid

In opdracht van NSO-CNA heeft Brigit Verbeek een visie-strategietraject gefaciliteerd naar een nieuw koersplan voor PROOLeiden /OBSG.

Ontwikkeling

In dit traject participeerden alle directeuren van de 20 basisscholen in Koersteams. Zij doken in de actualiteit en achtergrond van één van de vijf thema’s voor de toekomst en werden uitgedaagd om vanuit een abstracter niveau naar hun schoolorganisatie en onderwijs te kijken. Zij ontwikkelden vanuit dit strategische perspectief en in co creatie met elkaar de bouwstenen voor het Koersplan.

Bekijk het Koersplan

Impact

In een bestuurlijke visitatie werd het volgende over het Koersplan gezegd:
De commissie: Het koersplan heeft draagvlak en scholen zijn hierbij betrokken geweest. Het koersplan voelt als een gezamenlijk product van een mooi gelopen proces.

de koers bepaal je samen

Design & Develop

Voor een wendbare organisatie in een ontwikkelingsgerichte cultuur met vitale mensen.

Cases

Bekijk andere casussen

Leergang OOP

Voor de Esprit Scholengroep in Amsterdam heeft Learnovate een leergang voor het OOP ontwikkeld.  Ontwikkeling Deze leergang is gericht op het versterken van de eigen

Teacher leadership traject

Sinds 2016 verzorgt Learnovate in samenwerking met Solve onderwijsadvies teachership leader trajecten voor Stichting Carmelcollege. Inmiddels zijn zo’n 60 teacher leaders geschoold. Ontwikkeling Zie ook

Leernetwerk Verbindend Vernieuwen

Sinds 2014 bestaat dit  leernetwerk van schoolleiders, die met het oog op morgen zoeken naar nieuwe manieren van organiseren en samenwerken en die willen ontdekken

Inwerk Impuls

In opdracht van en in samenwerking met de VO raad heeft Learnovate een strategie opgezet om het belang van een inwerkprogramma voor beginnend leidinggevenden in

Ontwikkelingsgericht leidinggeven

Binnen het project Leraar een kleurrijk beroep in Amsterdam heeft Learnovate de leergang Ontwikkelingsgericht leidinggeven ontwikkeld. Ontwikkeling Leidinggevenden leren op een ontwikkelingsgerichte en procesmatige wijze

Scroll naar boven