Learn & empower

Procesgericht en ontwikkelingsgericht leidinggeven

Learn to empower is een leiderschapstraject voor ervaren leidinggevenden die procesgericht willen sturen op (organisatie) patronen en willen werken met de onderstroom. Hierbij werken we aan thema’s als eigenaarschap en gedeeld / gespreid leiderschap en onderzoeken we andere samenwerkingsvormen.

Learn to empower is ontwikkeld voor ervaren leidinggevenden, die de kracht van (organisatie)patronen ondervinden en hun invloed op deze processen willen vergroten. 

Leidinggevenden ontwikkelen…

  • Meer organisatiesensitiviteit
  • Meer kennis van ontwikkelingsgerichte organisaties
  • Een visie op andere vormen van samenwerken en leiderschap
  • Tools om te werken met de onderstroom
  • Teamcoachvaardigheden
  • Meer kennis van cultuur en cultuurverandering

Learn to empower bestaat uit de volgende onderdelen…

  • een intakegesprek
  • zes bijeenkomsten waarvan een dagdeel scholing en een dagdeel community of practice (hierbij staat het betreffende thema van één van de deelnemende scholen centraal)
  • twee bijeenkomsten van een dagdeel met de leergroep 
  • leidinggevende werken aan een cultuurvraagstuk

Studielast bedraagt 100 uur

Leidinggevenden, die in staat zijn spannende interventies te doen die richting geven aan nieuwe manieren van organiseren en samenwerken en die durven te experimenteren met hun eigen leiderschap daarin, waardoor een cultuurverandering mogelijk wordt.

Dit traject is een in company traject voor schoolbesturen, huisacademies of boven-schoolse samenwerkingsverbanden.

Wil jij...

ontwikkeling met impact?

Zie ook...

Learn stand out

Leiderschapsprogramma voor het onderwijsondersteunend personeel.

Learn to lead

Leiderschapsprogramma voor beginnende schoolleiders inclusief inwerkprogramma voor de school.

Learn to innovate

Teacher leadership programma voor leraren, die bijdragen aan onderwijs- en organisatieontwikkeling.

Scroll naar boven