Learn to guide

Leergang voor (toekomstige) opleiders / procesbegeleiders

Sinds de kredietcrises in 2008 is het werkveld van opleiders, procesbegeleiders en adviseurs in het onderwijsveld drastisch veranderd. Instituten van naam (Interstudie, KPC Groep, APS,  CNA) moesten reorganiseren en gingen failliet en veel mensen werden ontslagen. Hiermee gingen zowel expertisecentra als opleidingsplaatsen verloren. In de plaats kwamen vele ZZP-ers met elk hun eigen expertise en ondernemerskracht. 

Deze geschiedenis heeft een gat geslagen in ons werkveld waar dertigers en (begin) veertigers nauwelijks de gelegenheid hebben gekregen om ons vak te leren. Met learn to guide is Learnovate een nieuwe opleidingsplaats voor mensen die hetzelfde werk willen doen als wij en met ons deze stap durven zetten.

Het gaat niet om wat je weet, maar wat je ermee doet

Learn to guide is ontwikkeld voor (toekomstige) externe opleiders / procesbegeleiders (trainers/ facilitators) die het vak willen leren van ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Het opleidingstraject is bedoeld voor ZZP-ers en onderwijsprofessionals in loondienst, die zich dit vak eigen willen maken.

Dit traject is een iteratief proces van eenvoudig naar steeds meer complexiteit, waarbij je het groepsdynamische proces leert begeleiden, waardoor de inhoud verdiept kan worden. Je leert afstemmen in het veld, zodat er kan gebeuren wat er moet gebeuren.

Hierbij worden de volgende aspecten steeds verder verdiept:

  • Persoonlijke patronen; wat jij van jezelf tegenkomt in interactie en in de groepsdynamiek
  • Collectieve processen; bewustzijn wat zich voltrekt in de groep en jouw handelingsrepertoire om ermee te werken
  • Jouw rol als opleider/ procesbegeleider; het creëren (creating space) en ‘houden’ (holding space) van het proces en leren daarop te vertrouwen

Learn to guide bestaat uit…

  • een intakegesprek
  • twee 2daagsen
  • één opleidingsweek
  • één afsluitende dag
  • tussentijdse bijeenkomsten met je leergroep
  • meeloopdagen bij opleidingen

Studielast bedraagt 150 uur

Je bent een all round opleider / procesbegeleider op het gebied van leiderschapsontwikkeling, die ten behoeve van het leren en ontwikkelen van deelnemers dicht op de huid van anderen durft te komen en die in een groep een proces van deep leren kan creëren. Daarnaast ben je in staat om een passend ontwikkeltraject te ontwerpen.

Dit traject wordt jaarlijks in open aanbod aangeboden door Learnovate.

Kosten per deelnemer 

Wil jij...

ontwikkeling met impact?

Scroll naar boven