Learn & stand out

Leiderschapsprogramma voor het OOP

Learn to stand out is een leiderschapsprogramma voor het OOP, waarin het onderwijsondersteunend personeel vanuit hun positie in de school leert uitblinken.

Learn to stand out is ontwikkeld voor onderwijsondersteunend personeel dat zich wil verdiepen in hun rol om complexere taken en meer verantwoordelijkheid aan te kunnen en dat zich wil verbreden in het veld van het OOP om de onderlinge samenwerking als ondersteunende dienst te versterken.

De ontwikkeling van het OOP bestaat uit:

  • Verdieping: dit betekent bewuste competentieontwikkeling om een grotere complexiteit / diversiteit van de taken en verantwoordelijkheden aan te kunnen;
  • Verbreding (naar de andere domeinen): ontwikkeling van competenties naar andere gebieden binnen het veld van het OOP en/of verbindingen leggen met andere rollen binnen het OOP als partner voor samenwerking.

Onderwijsondersteunend personeel leert om leiderschap te nemen door te werken aan een kansrijk initiatief. Ze ontwikkelen…

  • Meer zelfinzicht en zelfvertrouwen
  • Meer kennis over communicatie, organisatie en leiderschap
  • Meer werkplezie

Learn to stand out bestaat uit de volgende onderdelen…

  • een intakegesprek
  • zes bijeenkomsten van een dagdeel
  • vier bijeenkomsten van twee uur met de leergroep 

Studielast bedraagt 50 uur

Onderwijsondersteunend personeel dat inhoudelijk zichtbaar is en zich als partner voor samenwerking opstelt ten behoeve van de ondersteuning van het onderwijs.

Dit traject is een in company traject voor schoolbesturen, huisacademies of boven-schoolse samenwerkingsverbanden.

Wil jij...

ontwikkeling met impact?

Zie ook...

Learn to empower

Ontwikkelingsgerichte en procesgericht leidinggeven voor ervaren leidinggevenden

Learn to lead

Leiderschapsprogramma voor beginnend schoolleiders inclusief inwerkprogramma voor de school.

Learn to innovate

Teacher leadership programma voor leraren, die bijdragen aan onderwijs- en organisatieontwikkeling.

Scroll naar boven