Learn & lead

Inwerk- en leiderschapsprogramma voor beginnend leidinggevenden

Learn to lead is een inwerk en professionaliseringstraject voor beginnend leidinggevenden, die zich heel bewust hun leiderschapsrol eigen willen maken. Dit programma is gericht op de basis van leidinggeven en reikt bouwstenen aan voor een goed inwerkprogramma op school.

Learn to lead is ontwikkeld voor leidinggevenden, die net zijn gestart met hun loopbaan als leidinggevende. Zij hebben 0-2 jaar ervaring en behoefte aan kennis en vaardigheden om zich het vak van leidinggeven eigen te maken. 

Als leidinggevende heb je drie petten op; die van manager, leider en coach (M.Lingsma). Elke pet vraagt om andere competenties, die je in dit traject (verder) ontwikkelt. Daarin ben je zelf het belangrijkste instrument. Door je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen weet je waar je voor staat en waar je voor gaat. Je durft  met vertrouwen nieuwe situaties aan te gaan en maakt daarin bewuste keuzes. 

De beginnend schoolleider maakt ontwikkelingen door op het gebied van:

 • Zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Rolidentificatie en rolontwikkeling op de nieuwe positie
 • Verbeteren van gespreks- en coachvaardigheden
 • Participatie in visie en cultuur
 • Onderwijskundig leiderschap

Learn to lead bestaat uit de volgende onderdelen…

 • een intakegesprek met leidinggevenden en opleider
 • zes bijeenkomsten van 9.30 – 16.30 uur
 • twee bijeenkomsten van een dagdeel met de leergroep 
 • eindgesprek met leidinggevenden en opleider

Studielast bedraagt 100 uur

Leidinggevenden, die bewust hun positie innemen, zijn minder reactief en kunnen balanceren tussen de verschillende rollen van manager, coach en leider.

De impact van dit traject op leidinggevenden is…

 • Meer vertrouwen in eigen kunnen
 • Meer invloed en regelruimte in het werk
 • Meer lef of complexe vraagstukken op te pakken
 • Meer pro-activiteit
 • Meer bewuste en daadkrachtige keuzes
 • Meer focus en energie op de langere termijn
De impact van dit traject op de school is… 
 • Een inwerktraject op maat voor beginnend schoolleider

Dit traject is een in company traject voor schoolbesturen, huisacademies of boven-schoolse samenwerkingsverbanden. Bij meerdere aanvragen wordt het traject ook in open aanbod aangeboden.

Wil jij...

ontwikkeling met impact?

Zie ook...

Learn to empower

Ontwikkelingsgerichte en procesgericht leidinggeven voor ervaren leidinggevenden

Learn to stand out

Leiderschapsprogramma voor beginnende schoolleiders inclusief inwerkprogramma voor de school.

Learn to innovate

Teacher leadership programma voor leraren, die bijdragen aan onderwijs- en organisatieontwikkeling.

Scroll naar boven