Learn & innovate

Teacher leadership traject voor leraren

Learn to innovate is een ontwikkeltraject voor leraren, die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van hun school en daarvoor hun veranderkundige kennis willen uitbreiden en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken.

Learn to innovate is ontwikkeld voor leraren die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van hun school en daarvoor hun veranderkundige kennis willen uitbreiden en hun leiderschapskwaliteiten willen versterken.

Leraren leren om leiderschap te nemen en werken met collega’s aan een uitdagende veranderopdracht. Ze ontwikkelen…

 • Meer zelfinzicht
 • Meer kennis over communicatie, organisatie en leiderschap
 • Een persoonlijke visie op teacher leadership
 • Meer werkplezier
 • Een schoolcultuur gericht op gedeeld leiderschap

Learn to innovate bestaat uit de volgende onderdelen…

 • een intakegesprek
 • zes bijeenkomsten van 9.30 – 16.30 uur
 • twee bijeenkomsten van een dagdeel met de leergroep 
 • eindgesprek met leidinggevenden en opleider

Studielast bedraagt 100 uur

Leraren die in staat zijn om leiderschap nemen en met collega’s vakoverstijgend werken aan onderwijs-en schoolontwikkeling ten behoeve van het leren en ontwikkelen van leerlingen en daarmee bijdragen aan een cultuur van gedeeld leiderschap.

Het effect van het traject voor leraren is…

 • Meer vertrouwen in eigen kunnen
 • Meer invloed en regelruimte in het werk
 • Nieuwe en uitdagende rollen in de school
 • Meer werkplezier 
 • Bijdragen aan een cultuur gericht op gedeeld leiderschap

Dit traject is een in company traject voor schoolbesturen, huisacademies of boven-schoolse samenwerkingsverbanden.

Wil jij...

ontwikkeling met impact?

Zie ook...

Learn to empower

Ontwikkelingsgerichte en procesgericht leidinggeven voor ervaren leidinggevenden

Learn to stand out

Leiderschapsprogramma voor beginnende schoolleiders inclusief inwerkprogramma voor de school.

Learn to lead

Leiderschapsprogramma voor beginnend schoolleiders inclusief inwerkprogramma voor de school.

Scroll naar boven