Procesgericht leidinggeven

De grote complexiteit van vraagstukken en snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen vragen om wendbare organisaties. 

In nieuwe vormen van samenwerken en organiseren komt meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij teams te liggen. Dit heeft een grote impact op het leiderschap in organisaties en verandert de rol van  leidinggevenden en professionals.

Naast manager, leider en coach is een ontwikkeling naar procesbegeleider voor iedereen in een leidersrol cruciaal. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden nodig op het gebied van proceskunde en teamcoaching.

In de module Procesgericht leidinggeven ontwikkel je competenties als procesbegeleider. Je leert anders kijken naar teams en procesmatig interveniëren op interactie- en teampatronen, die bijdragen aan meer gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een teamgerichte organisatie.

Voor wie?

Ervaren leidinggevenden, die meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij teams willen leggen en willen onderzoeken welk leiderschap dat van hen vraagt.

We zijn bekend met competentieontwikkeling van individuen, maar we zijn ons er minder van bewust dat ook teams competenties bezitten.

Procesgericht leidinggeven
Leer sturen op processen

Ontwikkeling

  • Je kunt processen in teams duiden en bespreekbaar maken.
  • Je bent in staat om op basis van reflectie te interveniëren op interactie- en teamprocessen.
  • Je balanceert bewust tussen het overdragen van verantwoordelijkheid en het nemen van regie en kent jouw patronen daarin.

Impact

Als leidinggevende of professional vergroot je het teambewustzijn en breng je jouw team in ontwikkeling.

Opzet

  1. Tijdens dit traject werk je met een klein team binnen je school, waarin je jouw rol als procesbegeleider (verder) ontwikkelt.
  2. Je formuleert een vraagstuk, die de rode draad vormt in de bijeenkomsten.
  3. In de bijeenkomsten staan achtereenvolgens de thema’s: interactie, patronen, fricties en ontwikkeling centraal.
  4. Tussentijds voer je observatie- en interventieopdrachten uit en reflecteer je op jouw rol.
  5. De opbrengst is een teamdiagnose, een teamevaluatie en een persoonlijke reflectie.

Data en tijden

Kosten

Neem de tijd voor de dingen die er toe doen, maar waar je vaak geen tijd en ruimte voor hebt. Villa Buitenlust is daarvoor de perfecte plek. Ontspannen, trainen en elkaar ontmoeten.

Villa Buitenlust is een plek in Amsterdam om tot rust te komen. Het is een plek waar artistieke, commerciële en sociale werelden samenkomen.

Facilitators

Brigit Verbeek

is een ervaren leiderschapsopleider en procesbegeleider. Zij ontwikkelt in-company leiderschapsprogramma’s en begeleidt managementteams en schoolorganisaties in hun ontwikkeling. Ze daagt je uit de stretch te zoeken.

Procesgericht leidinggeven
Leer sturen op processen
Academy

Bekijk andere modules

Lerend leiderschap

In alles wat we doen is het belangrijk om af en toe een pas op de plaats te maken, waarin we stilstaan bij wat er

Communiceren met impact

https://vimeo.com/700425409/77c8f55a1b Een inkijkje in Communiceren met impactop basis van presentaties van deelnemers. Deze module gaat over het uitoefenen van invloed om zodoende leren en ontwikkelen in

Scroll naar boven