Omgaan met polariteiten

Pas Deep Democracy en Inside Polarisation toe in jouw praktijk.

Deze module gaat over sturing geven aan groepsprocessen, waarin tegenstellingen een rol spelen. Tegenstellingen zijn er altijd en ze veroorzaken spanningen in een organisatie. In een gezonde situatie leiden ze tot creativiteit en ontwikkeling. Maar als de tegenstelling er niet mag zijn, ‘verdwijnt’ deze in de onderstroom of wordt juist uitvergroot en polariseert de situatie.

Spanningen in organisaties zijn zichtbaar door o.a. een sterk wij-zij denken, moeizame besluitvorming, stevige onderstroom, gebrek aan vertrouwen en/of gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook als de spanning niet hoog is, is het belangrijk deze groepsprocessen te doorgronden.

Polariteiten zitten in ons, in teams en in organisaties. Je kunt ze niet bestrijden, maar je kunt er wel mee werken door fractale patronen te doorzien en je eigen neutraliteit te ontwikkelen. In deze module werk je vanuit de zienswijze van o.a. Deep Democracy en Inside Polarisation aan jouw praktijkvraagstuk en leer je bewust met polariteiten om te gaan. 

Voor wie?

Ervaren leidinggevenden, die vanuit integraliteit kunnen werken en invloed hebben op de schoolorganisatie en cultuurontwikkeling.

Deep Democracy en Inside Polarisation zijn de tools om vanuit collectiviteit (i.p.v. individualiteit) sturing te geven groepsprocessen.

Omgaan met polariteiten
Pas Deep Democracy en Inside Polarisation toe in jouw praktijk

Ontwikkeling

In deze module werk je aan de volgende doelen:

  • Je ontwikkelt je neutraliteit en een inclusieve houding in groepsprocessen.
  • Je leert fractale patronen van je schoolorganisatie en (in)effectieve patronen in jouw leiderschap doorzien.
  • Je leert op individueel – en team/organisatieniveau balanceren tussen polariteiten.
  • Je stuurt op complexe groepsprocessen vanuit bewuste keuzes. 

Impact

Je draagt met elke interactie en elk mini-besluit bij aan een belangrijke cultuurverandering in jouw schoolorganisatie.

Opzet

  1. Het startpunt zijn de praktijkvraagstukken met betrekking tot thema’s als wij-zij denken, onderstroom, moeizame besluitvorming, gebrek aan gezamenlijke verantwoordelijkheid, spanningen in de organisatie.
  2. We bekijken deze vraagstukken in het licht van Deep Democracy en Inside Polarisation. We zoomen in op de theoretische basisprincipes en brengen die in het hier en nu.
  3. We onderzoeken sabotage gedrag, fricties, polariteiten en fractale patronen in jouw school.
  4. Je werkt aan jouw persoonlijke leiderschap-skills en jouw patronen daarin. Je past het geleerde toe in de praktijk

Planning

Kosten

Schoolleiders-PO-1-300x136

Locatie Villa Buitenlust

Neem de tijd voor de dingen die er toe doen, maar waar je vaak geen tijd en ruimte voor hebt. Villa Buitenlust is daarvoor de perfecte plek. Ontspannen, trainen en elkaar ontmoeten.

 Het is een plek waar artistieke, commerciële en sociale werelden samenkomen.

Facilitators

Sinds 2017 zijn wij door Jitske Kramer opgeleid in het gedachtengoed van Deep Democracy. Deze zienswijze heeft ons niet meer losgelaten en sindsdien helpen we leidinggevenden en onderwijsprofessionals om hiermee te werken in hun dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn we ook gegrepen door het gedachtengoed van Inside Polarisation van Bart Brandsma. We maken een koppeling tussen beiden en passen dit toe in de praktijk. 

Brigit Verbeek

is een ervaren leiderschapsopleider en procesbegeleider. Zij ontwikkelt in-company leiderschapsprogramma’s en begeleidt managementteams en schoolorganisaties in hun ontwikkeling. Ze daagt je uit de stretch te zoeken.

Omgaan met polariteiten
Pas Deep Democracy en Inside Polarisation toe in jouw praktijk
Academy

Bekijk andere modules

Procesgericht leidinggeven

De grote complexiteit van vraagstukken en snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen vragen om wendbare organisaties.  In nieuwe vormen van samenwerken en organiseren komt meer eigenaarschap en

Lerend leiderschap

In alles wat we doen is het belangrijk om af en toe een pas op de plaats te maken, waarin we stilstaan bij wat er

Scroll naar boven