Communiceren met impact

Vergroot jouw invloed

Een inkijkje in Communiceren met impact
op basis van presentaties van deelnemers.

Deze module gaat over het uitoefenen van invloed om zodoende leren en ontwikkelen in de schoolorganisatie op gang te brengen en onderlinge samenwerking te bevorderen.

Invloed gaat niet zozeer over het hebben van een formele positie, maar gaat over van verbinding met mensen. Het kunnen bouwen en onderhouden van relaties is voor iedereen in een leidinggevende rol essentieel

Deze module is gericht op bewustwording van communicatiepatronen, het aanleren van gesprekstechnieken, het aangaan van uitdagende gesprekken en het leren van alternatieve communicatiestrategieën.

Voor wie?

Leidinggevenden en professionals, die bewuster willen communiceren om zo betekenisvoller te zijn in het contact met anderen en meer impact te hebben op processen in de school.

Voor elke leidinggevende (formeel of informeel) is het noodzakelijk om je (in)effectieve interactiepatronen te kennen en om te leren van de moeilijke momenten. 

Communiceren met impact
Vergroot jouw invloed

Ontwikkeling

Je leert bewuster communiceren en je invloed vergroten, waardoor jouw interactie meer impact heeft.

  • Je onderzoekt en doorbreekt jouw ineffectieve communicatiepatronen 
  • Je kunt vanuit een metapositie alternatieve keuzes maken in een gesprek.
  • Je krijgt zicht op hier en nu interventies ten gunste van een kwalitatief goed gesprek.
  • Je gaat met meer vertrouwen lastige gesprekken aan.

Impact

Als leidinggevende of professional krijg je met anderen meer voor elkaar doordat je bewuster en in verbinding met wat er speelt kunt communiceren.

Opzet

  1. We maken kennis met elkaar en onderzoeken hierin het thema verbinden en begrenzen. We inventariseren de thema’s en casuïstiek, die de rode draad van de module vormen.
  2. We onderzoeken onze patronen in interactie met anderen. We ontdekken het verschil tussen ondersteunen en sturen en het onderscheid tussen uitspreken en aanspreken en we oefenen met eigen casuïstiek uit praktijkgerichte situaties.
  3. We kijken naar fricties in de samenwerking en onze persoonlijke patronen bij conflicterende belangen. We oefenen met de spannendste casuïstiek uit de praktijk.
  4. We laten aan elkaar zien wat je hebt geleerd in interactie met anderen

Planning

Kosten

Schoolleiders-PO-1-300x136

Neem de tijd voor de dingen die er toedoen, maar waar je vaak geen tijd en ruimte voor hebt. Villa Buitenlust is daarvoor de perfecte plek. Ontspannen, trainen en elkaar ontmoeten.

 Het is een plek waar artistieke, commerciële en sociale werelden samenkomen.

Facilitators

Kika en Brigit werken al meer dan 12 jaar samen met het thema communicatie in allerlei leiderschapsopleidingen. Een programmaonderdeel dat telkens weer een enorm leereffect laat zien. We hebben daar deze praktijkgerichte module van gemaakt.

Brigit Verbeek

is een ervaren leiderschapsopleider en procesbegeleider. Zij ontwikkelt in-company leiderschapsprogramma’s en begeleidt managementteams en schoolorganisaties in hun ontwikkeling. Ze daagt je uit de stretch te zoeken.

20190408_Learnovate_KikaKeus_Claire_Bontje_webres-9017 ZW

Kika Keus

heeft jarenlange ervaring als trainingsactrice en als trainer, workshopleider en coach on the job. Op een natuurlijke en laagdrempelige wijze ondersteunt zij professionals bij diverse vraagstukken die zich kunnen voordoen in de communicatie.

Communiceren met impact
Vergroot jouw invloed
Academy

Bekijk andere modules

Procesgericht leidinggeven

De grote complexiteit van vraagstukken en snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen vragen om wendbare organisaties.  In nieuwe vormen van samenwerken en organiseren komt meer eigenaarschap en

Omgaan met polariteiten

Deze module gaat over sturing geven aan groepsprocessen, waarin tegenstellingen een rol spelen. Tegenstellingen zijn er altijd en ze veroorzaken spanningen in een organisatie. In

Scroll naar boven