Opleiden op Curaçao (3): een groot probleem achter een ogenschijnlijk kleine bevinding

Wanneer ik in het kader van een opdracht over visieontwikkeling de deelnemers vraag om hun “why” van iets wat ze teweeg willen brengen aan de groep te presenteren, blijft iedereen zitten. Na verschillende aansporingen zijn er drie deelnemers die het aandurven. De volgende dag vraag ik wat hen tegenhield en één van de redenen was de Nederlandse taal. Achter deze ogenschijnlijk kleine gebeurtenis blijkt een groot probleem van Curaçao schuil te gaan.

Nederlands op het eiland

Sinds Curaçao zich onafhankelijk heeft gemaakt van Nederland wordt op het eiland minder Nederlands gesproken. Steeds meer basisscholen stappen af van de Nederlandse taal en bieden alleen Papiaments aan. De scholen in het Voorgezet Onderwijs, op havo en vwo niveau, hebben daarentegen Nederlands als voertaal. Op deze scholen is voor slechts 20% van de leerlingen een plek. Kinderen die alleen Papiaments spreken, zullen daardoor geen toegang tot onderwijs op een havo en vwo niveau kunnen krijgen.

De basisscholen die wel Nederlands aanbieden worstelen met het aanleren van beide talen in groep 3 en 4 , wat voor de kinderen erg verwarrend is. Ook zijn er steeds minder docenten, die Nederlands kunnen praten, zoals blijkt uit de ervaringen in mijn groep. Men verwacht dat het Nederlands zal verdwijnen. Het eiland heeft alleen geen knowhow om bijvoorbeeld Engels tweetalig op niveau aan te bieden.

Recessie

Na vele regeringswisselingen zit het eiland in een recessie. Curaçao kent veel uitdagingen en één daarvan is het onderwijs. Gezinnen op het eiland kennen veel sociale problemen, waar de scholen mee moeten dealen. Schoolgebouwen zijn sterk verouderd, ICT voorzieningen zijn minimaal en er is een lerarentekort. Ook de leermiddelen zijn, in het Papiaments, beperkt. De schoolbesturen zullen zich moeten bezinnen op het onderwijs. En de schoolleiders moeten in deze omstandigheden dag in dag uit leiderschap tonen.

Hoewel ze de opdracht lastig vonden en ze het niet in hun voertaal konden doen, gingen ze één voor één voor de groep om hun boodschap vanuit hun “why” te presenteren, een klein maar belangrijk stapje in leiderschapsontwikkeling.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven